Direct naar de inhoud.

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek
De prioriteit van Hart4Onderzoek ligt bij het financieren van kleinschalig wetenschappelijk onderzoek ten gunste van de Grown-Ups with Congenital Heart disease (GUCH) en zeldzame genetische hartziekten. 

Aanvragen met een focus op het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit van leven, met name de mentale impact van ziek zijn, krijgt de voorkeur.  Daarnaast accepteren wij projecten die de overlevingskansen, verbeterde behandel – operatietechnieken van de aangeboren hartpatiënten verbeteren. 

Ben je arts of verpleegkundig junior onderzoeker en wil je financiering voor jouw onderzoek aanvragen? Stuur dan een mail naar info@hart4onderzoek.nl met daarin een korte samenvatting van de aanvraag en je motivatie. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en indien aanvraag voldoet aan de doelstellingen van H4O sturen wij je het aanvraagformulier toe. 

Hieronder zie je voor welke onderzoeken we nu financiële steun zoeken. 

Thema’s: 

1. Mentaal welbevinden; ondersteunend aan de impact van ziek zijn. 

2. Fysiek welbevinden: a. Sporten & Bewegen met een complexe aangeboren/genetische hartaandoening b. Complicaties (cardiaal & systemisch) op de lange termijn 

3. Levensloopzorg vanaf puberleeftijd tot aan het graf: a. technisch/medisch behandelingen, re-operaties b. Praktijk ondersteuning: studie, wonen, arbeid, relaties, fertiliteit, seksualiteit, intimiteit. 

4. Toekomstperspectief: a. Palliatief traject, lichaam afstaan aan de wetenschap b. Transplantaties (hart, long, lever), L-vad; steunhart.  

Criteria:

  • Het onderzoek draagt bij aan het terugdringen van ziektelast voor GUCH en zeldzame genetische hartziekten. 
  • De onderzoeker geeft invulling aan zijn of haar huidige en toekomstige rol in het veld van GUCH en zeldzame genetische hartziekten. 
  • De onderzoeker geeft aan hoe hij of zij de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengt bij patiënten. 

We beoordelen op: 

Relevantie: de manier waarop en de mate waarin het projectvoorstel bijdraagt aan de doelen van H4O. 

Wetenschappelijke kwaliteit: de mate waarin een projectvoorstel voldoet aan alle wetenschappelijke eisen om het gestelde doel te bereiken. 

Haalbaarheid: de mate waarin de benodigde middelen beschikbaar zijn en aan alle randvoorwaarden is voldaan om het gestelde doel te bereiken.

Lopende onderzoeken

Glutamine boezemfibrilleren studie
In deze studie meten wij het effect van L-glutamine inname op het verhogen van de Heat Shock Proteins (HSP’s) in het bloed. Uit recent dieronderzoek is namelijk gebleken dat geneesmiddelen die ‘helper eiwitten’ (de HSP’s) in hartcellen stimuleren, beschermend kunnen zijn tegen boezemfibrilleren. Lees verder

cMRI in HCMPatienten
Hoewel hypertrofische cardiomyopathie (HCM) de meest voorkomende genetische hartaandoening is en de meest voorkomende oorzaak van plotse dood bij jonge mensen, is er een grote lacune in kennis over de mechanismen van de ziekte. Lees verder of bekijk de website van fysiologie Amsterdam voor meer inhoudelijke informatie.

BeweegAngst bij patiënten met een aangeboren hartaandoening
Bij een aangeboren hartafwijking zijn er vanaf de geboorte structurele afwijkingen aanwezig in de functies van het hart en de grote bloedvaten, wat gezondheidsproblemen veroorzaakt. Dit kan van invloed zijn op iemands leven, bijvoorbeeld doordat er een hogere kans is op een beroerte en hartinfarct. Als gevolg hiervan kan een persoon met een aangeboren hartafwijking veel stress en angst ervaren. Deze stress en angst kunnen ook gaan over intensieve inspanning en sport, waarbij patiënten bijvoorbeeld bang zijn voor de impact van fysieke inspanning en de mogelijke gevolgen voor hun hart. Lees verder