Direct naar de inhoud.

Over ons

(Over)leven met een (aangeboren) hart- en/of vaataandoening betekent helaas vaak een leven met in meer of mindere mate het ondervinden van beperkingen. Zo zijn hartfalen, (levensbedreigende) hartritmestoornissen en neurocognitieve stoornissen een groot probleem voor de (aangeboren) hartpatiënt.

Hart4Onderzoek (H4O) is de enige goede doelen stichting die zich o.a. vanaf patiëntniveau door middel van crowdfundingsacties & fundraising inzet om gelden te genereren voor wetenschappelijk onderzoek naar (aangeboren) hart- en/of vaataandoeningen bij (jong) volwassenen. De nadruk ligt hierbij op de vraaggerichtheid van met name jonge onderzoekers, kleinschalige onderzoeksprojecten en aanvragen.

Onze doelstellingen zijn een goede kans op overleving, het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit van leven voor de (jongvolwassen) hartpatiënt.

We bieden een platform aan waarbij patiënt en onderzoeker elkaar makkelijk kunnen vinden. Op deze manier zijn ze ondersteunend en aanvullend aan elkaar.

We stimuleren (jonge) wetenschappers en hun onderzoeksleiders specifieke initiatieven bij ons in te dienen. Relevant wetenschappelijk onderzoek ontvangt volgens protocol onze steun. De financiering geschiedt middels crowdfunding- en fundraisingsacties en door het organiseren van (sport)activiteiten.

We schrijven mee aan subsidie aanvragen, geven lezingen aan patienten en diens familie, studenten, medisch professional en bij de farmacie. 

Tenslotte willen we dat het grote publiek bekend raakt met de impact van aangeboren hart- en/of vaataandoeningen bij (jong)volwassenen.

Bekijk hier de animatie over het ontstaan van Hart4Onderzoek.

Datum 3 februari 2021 Dayenne Zwaagman

Ambassadeur

Het bestuur van Hart4Onderzoek

De Medisch Ambassadeurs