Direct naar de inhoud.

Over ons

(Over)leven met een (aangeboren) hart- en/of vaataandoening betekent helaas vaak een leven met in meer of mindere mate het ondervinden van beperkingen. Zo zijn hartfalen, (levensbedreigende) hartritmestoornissen en neurocognitieve stoornissen een groot probleem voor de (aangeboren) hartpatiënt.

Hart4Onderzoek (H4O) is de enige goede doelen stichting die zich o.a. vanaf patiëntniveau door middel van crowdfundingsacties & fundraising inzet om gelden te genereren voor wetenschappelijk onderzoek naar (aangeboren) hart- en/of vaataandoeningen bij (jong) volwassenen. De nadruk ligt hierbij op de vraaggerichtheid van met name jonge onderzoekers, kleinschalige onderzoeksprojecten en aanvragen.

Onze doelstellingen zijn een goede kans op overleving, het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit van leven voor de (jongvolwassen) hartpatiënt.

We stimuleren (jonge) wetenschappers en hun onderzoeksleiders specifieke initiatieven bij ons in te dienen. Relevant wetenschappelijk onderzoek ontvangt volgens protocol onze steun. De financiering geschiedt middels crowdfunding- en fundraisingsacties en door het organiseren van (sport)activiteiten.

We schrijven mee aan subsidie aanvragen, geven lezingen aan patiënten en diens familie, studenten, medisch professional en bij de farmacie. 

Hart4onderzoek zet zich in om het mentale welzijn te vergroten van mensen met een genetische / aangeboren hartaandoening. Daar waar andere goede doelen zich richten op preventie, opsporing en behandeling hebben wij aandacht voor de emotionele impact die een hartaandoening kan hebben. Middels een patiënt panel onderzoeken we bij hen wat er speelt en leeft, waar de uitdagingen en behoeften van patiënt ligt. Vervolgens gaan we met o.a. universiteiten, zorg professionals en sámen met patiënten aan de slag om tot praktische oplossingen te komen.

Tenslotte willen we dat het grote publiek bekend raakt met de impact van aangeboren/genetische hart- en/of vaataandoeningen bij (jong)volwassenen.

Bekijk hier de animatie over het ontstaan van Hart4Onderzoek.

Datum 13 april 2022 Dayenne Zwaagman

Ambassadeur

Het bestuur van Hart4Onderzoek

De Medisch Ambassadeurs