Direct naar de inhoud.

Onderzoek rondom volwassenen met een aangeboren hartaandoening in het buitenland

Sinds 2022 werkt Ralph Neijenhuis als arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij het Hart Long Centrum. Zijn onderzoek richt zich op volwassenen met aangeboren hartaandoeningen, een belangrijk onderwerp in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) binnen het samenwerkingsverband CAHAL (Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden)

Aangeboren hartaandoeningen komen voor bij ongeveer 1% van alle pasgeborenen. Dankzij verbeteringen in de zorg bereikt nu 90% van deze patiënten de volwassen leeftijd. Volwassenen met een aangeboren hartaandoening vormen een speciale groep, omdat ze vaak al hun hele leven onder controle van de diverse Nederlandse ziekenhuis staan.

Sommige patiënten met een aangeboren hartaandoening hebben een verhoogd risico op extra hartproblemen op volwassen leeftijd, vooral hartfalen komt vaker en op jongere leeftijd voor. Hartfalen is een ernstige aandoening waarbij het hart het bloed minder goed kan rondpompen. Dit is een chronische ziekte die normaal meer bij oudere patiënten voorkomt. Vaak mogen deze groep volwassenen niet meedoen aan grote onderzoeken naar nieuwe behandelingen voor hartfalen. Daarom is er nog geen duidelijk bewijs voor het gebruik van normale medicijnen tegen hartfalen bij deze groep. Het onderzoek van Ralph heeft als doel bij te dragen aan deze belangrijke uitdaging. Lees verder op de LUMC website

Beeld; LUMC