Direct naar de inhoud.

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden voor Hart4Onderzoek!

  • door:
  • op:
  • tags:

Terwijl iedereen met zomerreces was, nam Hart4Onderzoek afscheid van de twee mede oprichtsters en bestuursleden Patricia Vlasman & Brenda Alsemgeest. Nu de herfst haar intrede maakt is het bestuur weer voltallig. Het bestuur bedankt hen beiden voor de enorme drive die je moet hebben een dergelijke stichting als Hart4Onderzoek op te starten en de tot zover behaalde successen. Tezamen met Dayenne streeft het bestuur ernaar deze jonge organisatie tot een stevige puber binnen de cardiologische onderzoekswereld te laten opgroeien.

Tijd voor een introductie!

Voorzitter: Donne Lek.
Na mijn studie fysiotherapie en geneeskunde werk ik momenteel aan de HvA als docent fysiotherapie en coördinator Polifysiek. Vanuit deze rollen heb ik veel te maken met hartrevalidatie, ook bij patiënten met aangeboren hartaandoeningen. Ik vind het mooi om te zien dat, in tegenstelling tot vele jarengeleden, deze groep nu veel meer toekomstperspectief heeft. Dit houdt ook in dat er nog steeds veel onbekend is over het verloop en doelmatige interventies bij deze mensen. Toekomstig onderzoek zal ertoe bijdragen dat hun kwaliteit van leven meer perspectief krijgt. Mij motiveert het om zodoende de awareness voor deze groep te verhogen en onderzoek te stimuleren. 


Penningmeester: Wouter Kolk.
Voor mij komt hier veel samen: Bijdragen aan academisch onderzoek, het kunnen helpen van mensen die geboren zijn met een minder goed werkend hart dan ikzelf en het kunnen inzetten van mijn financiele en strategische kennis. En dat alles voor een organisatie die, net als ikzelf, veel affiniteit heeft met sport en samen met een groep zeer bekwame, ambitieuze en inspirerende mensen!

Algmeen lid: Mickie van de Loo.
De medische wereld heeft met name aandacht voor kinderen met aangeboren hartaandoeningen. Maar ook die mensen worden steeds ouder. Hart4Onderzoek maakt deze grotendeels onzichtbare groep mensen zichtbaar. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, lotgenotencontact en werken aan zichtbaarheid. Waarden waar ik graag een bijdrage aan lever!

Secretaris: Roos de Jonge.
Hart4onderzoek brengt de patient naar de onderzoekers waardoor de relevantie van het onderzoek toeneemt en er daadwerkelijk iets voor de patiënten veranderd. Hier draag ik graag aan bij.