Maak je hard voor je hart!

Stichting Hart4Onderzoek heeft het doel om geld in te zamelen voor het financieren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar (aangeboren) hart- en vaatziekten, waardoor hart- en vaatziekten eerder op te sporen en te behandelen zijn.

 

Stichting Hart4Onderzoek staat ingeschreven bij het RSIN / fiscaal nummer: 857386219

Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder K.v.K. nummer: 68310862

Bestuursleden Stichting Hart4Onderzoek

 

V.l.n.r: Brenda Alsemgeest (Penningmeester), Patricia Vlasman (Voorzitter), Dayenne Zwaagman (Secretaris)

 

Bestuur

 

Financieel

Stichting Hart4Onderzoek is nog in oprichting.

 

Zodra het eerste boekjaar afgelopen is zal een financieel jaarverslag gepubliceerd worden op deze website.

 

 

Ambassadeurs

Het bestuur van H4O bestaat uit ervaringsdeskundigen, zij zijn geen wetenschappers.

 

Om goed te kunnen beoordelen of een ingediend onderzoeksproject haalbaar en zinvol is legt het bestuur van H4O de eindbeslissing of de stichting H4O daadwerkelijk een project/onderzoek gaat steunen, in handen van haar ambassadeurs middels protocol.

 

De ambassadeurs zijn:

Alle werkzaamheden van de bestuursleden vinden plaats op vrijwillige basis.

 

Bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning, er zullen slechts reis- en onkosten vergoeding dan wel een kleine vrijwilligersvergoeding in de vorm van vacatiegelden worden gegeven. Kosten beperken we tot het nulpunt. We zullen alles in het werk stellen om oplossingen/sponsoren te vinden waardoor het geld dat we met elkaar bijeenbrengen 100% naar onderzoek gaat.

 

Er is geen directie anders dan de eerder genoemde bestuursleden.

 

Beloningsbeleid

Ons volledig beleidsplan is met onderstaande link als PDF bestand te openen.

 

Mocht u na het lezen van ons plan nog vragen hebben kunnen wij deze beantwoorden door het contactformulier in te vullen op de contact pagina. Of door te e-mail naar:

 

info@hart4onderzoek.nl

 

 

 

Beleid

Stichting Hart4Onderzoek

IBAN: NL68 RBRB 0955 3541 37

K.v.K. nr: 68310862

RSIN / fiscaal nummer: 857386219

info@hart4onderzoek.nl