Maak je hard voor je hart!

Stichting Hart4Onderzoek is het eerste platform in Nederland dat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (aangeboren) hart- en vaataandoeningen samenbrengt met de patiënt.

 

Hart4Onderzoek (H4O) is de enige goede doelen stichting die zich vanaf patiëntniveau door middel van crowdfundingsacties & fundraising inzet om gelden te genereren voor wetenschappelijk onderzoek naar (aangeboren) hart- en/of vaatafwijkingen bij (jong) volwassenen. De nadruk ligt hierbij op de vraaggerichtheid van met name jonge onderzoekers, kleinschalige onderzoeksprojecten en aanvragen.

 

Het bestuur van H4O bestaat uit drie ervaringsdeskundigen. Brenda Alsemgeest, Patricia Vlasman en Dayenne Zwaagman zijn volwassen vrouwen, allen belast met een aangeboren hartafwijking.

 

Door het lot zijn zij samengekomen. Gezamenlijk strijden zij om wetenschappelijk onderzoek laagdrempeliger te maken.

 

Zij bieden een platform aan waarbij patiënt en onderzoeker elkaar makkelijk kunnen vinden. Op deze manier zijn ze ondersteunend en aanvullend aan elkaar.

 

Zij stimuleren (jonge) wetenschappers en hun onderzoeksleiders specifieke initiatieven in te dienen.

 

Relevant wetenschappelijk onderzoek ontvangt volgens protocol hun steun. De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op haalbaarheid en nut door medisch ambassadeurs. Dit zijn wetenschappers/onderzoekers/artsen, verbonden aan een van de (academische) ziekenhuizen in Nederland, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd hebben verbonden aan de stichting Hart4Onderzoek.

 Klik hier voor het concept protocol waar de ambassadeurs zich nu over buigen.

Op dit moment is de Stichting in oprichting.

Het bestuur werkt aan alle randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn.

De Stichting is inmiddels actief op Facebook, Twitter en Instagram: Volg ons via de knoppen op deze website!

Bij de Regiobank is een rekening geopend. Het is nu wachten op de goedkeuring en het rekeningnummer.

Op 29 maart jl. vond de officiële Kick-Off van Hart4Onderzoek plaats in het AMC.

 

Klik hier voor een verslag van de middag.

 

Nieuws / Activiteiten

 

Twitter Feed

 

Facebook Feed

Stichting Hart4Onderzoek

IBAN: NL68 RBRB 0955 3541 37

K.v.K. nr: 68310862

RSIN / fiscaal nummer: 857386219

info@hart4onderzoek.nl